Data aktualizacji: 2023-11-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace rej.solecznicki
- w języku lokalnym *Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija
Miejscowość *Biała Waka
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Wileńska 8

 

 

Kod pocztowy*

LT-17234

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Rejon solecznicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38043142Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): elizosmokykla@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mirosława Szostak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marja Bukina Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu solecznickiego 

Rok powstania szkoły.*
1994
Krótki opis szkoły *

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej mieści się w miasteczku Biała Waka, odległyma od Wilna około 30 km. 

Szkoła kształci uczniów od 1- ej do 12 -ej  klasy w języku polskim. Podstawowe cele szkoły: 

1. jakość nauczania we współczesnych warunkach, zastosowując współczesne metody pracy.

2. Bezpieczeństwo fizyczne i emocjalne uczniów.

3. Kształcenie uczniów w duchu patryotyzmu, zachowując swoją tożsamość 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Biała Waka jest wielokulturowym miasteczkiem, w którym 80 proc. stanowią polacy. Na ternie miasteczka są dwie skoły ( z polskim językiem nauczania i z litewskim językiem nauczania) 

Szkoła ściśle współpracuje z gminą Białe Waki organizując wspólne świeta i inne działalności.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19111
              - 2019/20112
              - 2020/21117
              - 2021/22110
              - 2022/23113
              - 2023/24*119

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1-4 klasy:  1 września 2023-11 czerwca 2024 r.

5- 10 klasy -1 września 2023r. - 26 czerwca 2024 r.

11 klasa -  1 września 2023r. - 18 czerwca 2024 r.

12 klasa- 1 września 2023r. - 4 czerwca 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa po ukończeniu Gimnazjum za 10 klasę, za 12 klasę 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Gimnazjum, na podstawie odpowiednich dokumentów.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---