Data aktualizacji: 2023-11-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *szkoła Żółkieweczka przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej od. w Żółkwi
- w języku lokalnym *Жовківський Районий Осередок Польської Культури
Miejscowość *Żółkiew
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*pl. Wiczewa 2

 

 

Kod pocztowy*

80-300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 0677463174Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zolkiew.tkpzl@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Zawierucha

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Żółkwi

Rok powstania szkoły.*
2019
Krótki opis szkoły *

Wynajmujemy pomieszczenie.  

Wdrażanie uczniów do posługiwania się językiem polskim,  rozwijanie sprawności w zakresie mówienia , pisania , czytania. Zachowanie tradycji oraz obyczajów polskichKrótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1915
              - 2019/2020
              - 2020/2129
              - 2021/2235
              - 2022/2336
              - 2023/24*49

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.09.2023- 30.06.2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---