Data aktualizacji: 2023-11-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie Rodzicielskie Pollingua e.V.
- w języku lokalnym *Elterninitiative Pollingua e.V. Verein zur Förderung der polnischen Sprachen
Miejscowość *Wiesbaden
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Heßlocher Str. 29

 

 

Kod pocztowy*

65207

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 178 1063220Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@pollingua.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Szymon Jańczyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Szymon Jańczyk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Elterninitiative Pollingua e.V. - Verein zur Förderung der polnischen Sprache

Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *
Pollingua jest Stowarzyszeniem użyteczności publicznej powstałej w 1998 roku w Wiesbaden. Założycielami są rodzice pragnący, aby ich dzieci miały kontakt z językiem polskim i kulturą polską. Prowadzimy lekcję języka polskego dla dzieci z Wiesbaden i okolic. Organizujemy spotkania kulturalne, imprezy okolicznościowe dla dzieci i rodziców. Lekcje języka polskiego odbywają sie w każdą sobotę w godzinach 10:00-12:00 w Ersnt-G;bel-Schule, Heßlocher Str. 29, 65207 Wiesbaden.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Według Federalnego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2022 w Wiesbaden bylo zameldowanych ponad 6.800 osób pochodzenia polskiego. Jest to druga najliczniejsza grupa narodowa w Wiesbaden. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1978
              - 2019/2072
              - 2020/2163
              - 2021/2255
              - 2022/2365
              - 2023/24*58

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

09.09.2023-06.07.2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

zaśwaidczenie i dyplom ukończenia grupy przedszkolnej,

świadectwo zo ceną w grupach szkolnych (również w języku niemieckim)Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie Pollingua e.V. Umowę o dzielo 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---