Data aktualizacji: 2023-11-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła I-III stopnia nr 308 rejonu Desniańskiego miasta Kijowa
- w języku lokalnym *Школа І-ІІІ ступеня №308 Деснянського району міста Києва
Miejscowość *Kijów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Gradyńska 6b

 

 

Kod pocztowy*

02034

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijowski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380671104323Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sh308desn@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Viktoriia Shchavinska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Svitlana Vasylyk Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Wydział Oświaty Administracji Państwowej rejonu Desniańskiego w Kijowie.

Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *

Głównym celem szkoły jest zapewnienie realizacji prawa obywateli do uzyskania pełnego wykształcenia średniego ogólnokształcącego.

Główne zadania szkoły: doskonalenie zaopatrzenia w bazę materialno-techniczną; podniesienie poziomu kultury informacyjnej; wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych do procesu edukacyjnego; tworzenie sprzyjających warunków poszukiwania, wspierania i rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży; opracowanie szkoleń projektowych; zwiększenie zainteresowania nauką języków obcych i doskonalenie kompetencji mówienia uczniów i nauczycieli; rozwój partnerstwa międzyregionalnego i międzynarodowego.

Szkoła posiada 50 sal edukacyjnych, z nich 1 - języka polskiego. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Dzieci biorą udział w olimpiadach języka polskiego, międzynarodowych i państwowych konkursach, festiwalach, wydarzeniach na rzecz europejskiej integracji, promujących kulturę, historię i język polski.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/191090
              - 2019/201210
              - 2020/211260
              - 2021/221277
              - 2022/231302
              - 2023/24*1241

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września 2023 - 31 maja 2024.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat osiągnięcia (1-6 klasy), świadectwo osiągnięć edukacyjnych (7,8,10 klasy), świadectwo o zdobyciu podstawowego wykształcenia średniego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor na podstawie dyplomu, doświadczenia zawodowego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---