Data aktualizacji: 2024-01-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Wileńska Szkoła Lazdynai
- w języku lokalnym *Vilniaus Lazdynų mokykla
Miejscowość *Wilno
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Žėručio g. 4

 

 

Kod pocztowy*

LT-04113

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370(5) 244 51 58Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@lazdynu.vilnius.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Klimaszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Liliana Jakowuk Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła prowadzona przez lokalne władze oświatowe

Rok powstania szkoły.*
1971
Krótki opis szkoły *

Wileńskiej Szkole Lazdynai, która mieści się w ciepłym i przytulnym gmachu, uczą się tu kulturalni, koleżeńscy i otwarci na nowe przyjaźnie uczniowie.

Skuteczność w edukacji dla postępu każdego ucznia


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*804

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---