Data aktualizacji: 2023-10-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *STUDIO I GALERIA TOMASZ MILOSZ RADEJ
- w języku lokalnym *ESTUDIO Y GALERÍA TOMASZ MILOSZ RADEJ
Miejscowość *VECINDARIO
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Avenida de Canarias 350/3

 

 

Kod pocztowy*

35110

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsul RP w Madrycie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34646490673Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): contacto@estudioygaleria.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Skype: tomasz.milosz.radej

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

TOMASZ MILOSZ RADEJ

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Jednoosobowa działalność gospodarcza: TOMASZ MILOSZ RADEJ

Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *

Nasze sobotnie zajęcia bazują na metodach edukacji artystycznej i tworzą środowisko, w którym dzieci mają okazję do regularnej aktywności językowej po polsku w grupie rówieśniczej, w obrębie różnych tematów. Celem jest tworzenie warunków, w których dziecko jest inspirowane do kreatywnego myślenia, działania i współpracy z innymi, a także w których może mówić, zadawać pytania i uzyskiwać jasne odpowiedzi w języku polskim. 

Na spotkaniach stosujemy głównie narzędzia edukacji artystycznej formujące u dzieci indywidualność, niezależność, silne poczucie własnej wartości i własnej mocy sprawczej. Cechy te, wraz z kreatywnością, tworzą zestaw który wykracza daleko poza idee standardowego systemu edukacji, w którym zajęcia artystyczne często pozostają poza nurtem głównych przedmiotów, a które w sposób niewspółmiernie głęboki pozwalają kształtować silną i bogatą wewnętrznie ludzką jednostkę.

Warto dodać, że program zajęć ma na celu przede wszystkim modelowanie wysokiego poziomu komunikacji werbalnej w języku polskim, niemniej cele integracyjne i społeczne, jako że są nieodzowną częścią procesu wychowania i edukacji, także pozostają w jego centrum. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/2310
              - 2023/24*10

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie: 09/09/2023

Zakończenie: 22/06/2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA ROKU

CERTYFIKAT UCZESTNICTWACzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---