Data aktualizacji: 2024-02-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *LITERKOWO- PRZEDSZKOLNO- SZKOLNY PUNKT EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY
- w języku lokalnym *LITERKOWO- POLISH SCHOOL
Miejscowość *SPALDING
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*4 WESTMINSTER DRIVE

 

 

Kod pocztowy*

PE11 2UW

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

MANCHASTER
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447828675667Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): literkowo.spaldingszkola@GMAIL.COM

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

WATSAPP

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

JUSTYNA ŁUKASZUK

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

JUSTYNA ŁUKASZUK Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła jest prowadzona przez White Eagle Cultural and Development Centre, czyli organizacje powstała w 2021 roku w Spalding

Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *
Nasza szkoła jest placówką edukacyjno- wychowawczą przeznaczoną dla dzieci od 4 rz do 16 rż. Obecnie mamy 3 klasy- punkt przedszkolny dla dzieci 4-6 lat, punkt szkolny dla dzieci 6-8 lat i punkt szkolny dla dzieci 12-16 lat. Prowadzona jest przez Justynę Łukaszuk- nauczycielke ze stopniem Nauczyciela Mianowangeo z ponad 10 letnią praktyką w Polsce i ponad 4 letnią praktyką nauczania jezyka polskiego w Anglii. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Spalding jest miastem, które zamieszkuje duzą częśc Polakó. Jest tutaj jedna szkoła sobotnia, jednak nasz punkt edukacyjny wychodzi na przeciw potrzebom rodzicow i bedzie prowadzona tutaj nauka w dni poszednie popoludniami, gdyż z doświadczenia wiemy, że często w weekendy rodzice chcą wyjeżdzać z dziećmi lub po prostu spędzać z nimi zcas. Dlatego nasz punkt edukacyjny jest uzupełnieniem drugiej szkoły.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1920
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*31

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Styczen 2024, zajęcia odbywają się w dni tygodnia, a przedszkole w weekendy

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplom ukonczenia roku szkolnego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Samozatrudnienie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---