Data aktualizacji: 2023-09-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Massaranduba
- w języku lokalnym *Massaranduba
Miejscowość *Massaranduba
Kraj *

Brazylia

Ulica, nr domu*11 de Novembro, num. 2783 Centro- Massaranduba

 

 

Kod pocztowy*

89108-000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kurutyba
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +55947099157-8607/3379-4647Faks (z numerem kierunkowym kraju) +55947099157-8607/3379-4647

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): turismo@massaranduba.sc.gov.br

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

WhatsApp+55478417-2670

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Soraia Daiane Kraisch Daniel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Joanir Lewandowski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Miejski Sekretarz ds Edukacji,Kultury,Sportu i Turystyki Massaranduba

Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *
Zajęcia prowadzone są jako fakultety po południu i wieczorem w czterech miejscach w Massarandubie.Sale lekcyjne udostępniane są przez szkoły. Celem nauczania jest podtrzymanie i rozwój języka polskiego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Obecność pierwszych Polaków w Massarandubie notuje się na 1890 r. Kultura polska jest tu obecna w życiu codziennym mieszkańców i przejawia się w gastronomii, architekturze, zabawach, chórze, tańcu, obrzędach religijnych, a także w języku. Przykładem są msze odprawiane w języku polskim z udziałem chóru, a także Polski Festyn, polskie święto obchodzone co roku we Wspólnocie Benjamina Constanta. W gminie dział a również Stowarzyszenie Polskie, które stara się zachować kulturę polską poprzez cotygodniowe audycje w języku polskim. Największą troską Polaków i administracji publicznej gminy jest zachowanie tych tradycji , zwłaszcza wśród dzieci i młodzieżyt.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*90

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

04.09.2023-31.05.2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończeniu zajęć podpisany przez kierownictwo ORPEG

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel skierowany przez ORPEG - wolontariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---