Data aktualizacji: 2024-01-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Forum Vicálvaro
- w języku lokalnym *Colegio Polaco Forum Vicálvaro
Miejscowość *Madryt
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*C/Ezcaray 3

 

 

Kod pocztowy*

28032

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Madrycie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34 619 308 960Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolapolskamadryt@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Emilia Elżbieta Pallado

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie hiszpańsko- polskie Forum Madrid

Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *
Siedziba szkoły znajduje się w madryckim dystrykcie Vicálvaro i obszarem wpływu obejmuje dużą cześć Madrytu oraz obszar rozciągający się od ścisłego centrum miasta po południe i wschód aglomeracji. Przez łatwość dojazdu i centralne położenie placówki docieramy też do rodzin z miejscowości wokół Madrytu. Szkoła działała w latach 2009-2022 pod zarządem innego stowarzyszenia i w szczytowym momencie swojej działalności przekraczała 70 uczniów rocznie. Była trzecią największą tego typu placówką w Madrycie. Od roku 2022 opiekę nad placówką przejęło Polsko-Hiszpańskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum oraz nowy zarząd szkoły. Grupami docelowymi są dzieci w wieku przedszkolnym, nauczania wczesnoszkolnego i szkolnego. Prowadzimy także stacjonarne zajęcia dla dorosłych oraz grupę zabawową dla rodziców z dziećmi w wieku od zera do trzech lat. Zajęcia organizujemy w soboty rano w państwowej szkole w Vicálvaro, która udostępnia nam sale lekcyjne, pokój nauczycielski, salę na obszerną polską bibliotekę i plac zabaw oraz tereny szkolne na przerwy. Stała i doświadczona kadra związana jest z naszą placówką od wielu lat i regularnie uczestniczy w podnoszeniu swych kompetencji poprzez szkolenia pedagogiczne i zebrania międzyszkolne organizowane na terenie Madrytu oraz online przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Poza podstawowymi zajęciami w języku polskim o kulturze i historii kraju, organizujemy częste wydarzenia uzupełniające kształcenie i zmierzające do aktywacji i integracji społeczności szkolnej. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W CENTRUM NASZEJ UWAGI SĄ POLSKIE DZIECI, KTÓRE W WIĘKSZOŚCI URODZIŁY SIĘ JUŻ ZA GRANICĄ. PROMUJEMY TEŻ POLSKĘ WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/2340
              - 2023/24*46

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 23.09.2023 do 15.06.2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplom ukończenia szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Umowa wolontariacka

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---