Data aktualizacji: 2023-11-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce
- w języku lokalnym *Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija
Miejscowość *Jałówka
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Egliszkiu ul.1

 

 

Kod pocztowy*

LT-13108

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Okręg wileński
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37067380321Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): egliski@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Zbigniew Czech

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Bickiewicz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd Rejonu Wileńskiego

Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *

Gimnazjum św. Jana Bosko w Jałówce to współczesna szkoła  z polskim językiem nauczania, urzeczywistniająca  formalne programy edukacyjne na Litwie ( przedszkolny, podstawowy, średni). 
Wizja:
Katolickie gimnazjum, dążące do odkryć i sukcesów w nauce, pielęgnujące wiarę Kościoła Katolickiego, kształcące odpowiedzialnego obywatela, pielęgnujące wartości ludzkie i dziedzictwo narodowe.
Cele i zadania placówki:
Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej w języku polskim.
Rozwijanie fizycznych, moralnych, duchowych i umysłowych cech ucznia, zgodnych z nauczaniem i tradycją Kościoła Katolickiego.
Rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji zyciowych.
Pomoc w planowaniu przyszłej kariery zawodowej oraz przygotowanie do samodzielnego życia.

Gimnazjum im. św Jana Bosko umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, a także kształci i wychowuje młodzież w duchu religijnym. Dąży do pełnego rozwoju osobowości ucznia, rozwija jego zainteresowania i uzdolnienia. Pedagodzy dokładają wiele starań, by gimnazjum w Jałówce było szkołą atrakcyjną, terenem sukcesów, źródłem akceptacji, miejscem bezpieczeństwa i satysfakcji. Nauczyciele starają się stwarzać lepsze warunki do przyswajania wiedzy, siać radość i chęć życia, zaszczepiać miłość do mowy ojczystej. Od starań i pracy pedagogów zależy, czy szkoła św. Jana Bosko będzie szkołą konkurencyjną, a rodzice zdecydują czy właśnie w niej nauczać i wychowywać swoje pociechy.
26 stycznia 2011 r. szkole nadano imię świętego Jana Bosko.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W miejscowości Jałówka oraz w pobliskich wsiach społeczność polska stanowi około 50 proc. mieszkańców.

Głównym ośrodkiem polskości jest Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce - oprócz tradycyjnych lekcji, odbywają się tu koncerty, festiwale, zawody, spotkania, celem których jest krzewienie tradycji polskich. Uczestnikami imprez są nie tylko uczniowie gimnazjum, ale też mieszkańcy miejscowości Jałówka i pobliskich wsi.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19243
              - 2019/20247
              - 2020/21232
              - 2021/22217
              - 2022/23201
              - 2023/24*196

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek - 09.01

Koniec - 06.16

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Swiadectwo ukończenia szkoły początkowej

Swiadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Swiadectwo ukończenia szkoły średniej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor gimnazjum.

Wykształcenie nauczyciela musi być zgodne z wymogami, ustalonymi przez ustawy Państwa Litewskiego.

Odbywa się rozmowa kwalifikacyjna.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---