Data aktualizacji: 2023-10-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego
- w języku lokalnym *Feliks Konarski Language School
Miejscowość *Des Plaines
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*567 W. Algonquin Rd

 

 

Kod pocztowy*

60016

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1 773 954 9814Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): konarskips@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Siek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Siek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dyrektor Szkoły waz z Radą Pedagogiczną

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Szkoła oferuje naukę języka polskiego, historii, geografii, literatury oraz kultury i tradycji polskich, przygotowanie do egzaminu certyfikatowego i Seal Biliteracy, jak również lekcje religii wraz z przygotowaniem do sakramentów: I Komunii Świętej i Bierzmowania. Dodatkowo powadzi zajęcia umuzykalniające i zajęcia świetlicowe.

W roku szkolnym organizujemy msze św. na rozpoczęcie i zakończenie nauki, piknik na pożegnanie lata, ślubowanie i pasowanie na ucznia, mikołajki, szkolną wigilię, jasełka, konkurs polskich kolęd i pastorałek, zabawę karnawałową dla przedszkolaków, wizytę zajączka wielkanocnego.

Szkoła nie posiada własnego budynku. Na zajęcia lekcyjne wynajmowane są sale należące do szkoły katolickiej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23285
              - 2023/24*265

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczęły się 9 września, a zakończą 18 maja 2024.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa szkolne


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor, rozmowa kwalifikacyjna i dokumenty potwierdzające wykształcenie


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---