Data aktualizacji: 2023-09-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Omskie Obwodowe Polskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe RODZINA - SIEMJA
- w języku lokalnym *Омская региональная общественная организация «Польское культурно-просветительское общество «RODZINA - СЕМЬЯ»
Miejscowość *Omsk
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*ul. Karola Marksa d. 20, biuro 305

 

 

Kod pocztowy*

644042

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Irkuck
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +79087950995Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): valya.shmakova@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype:vit007omsk

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Walentina Szmakowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Witalij Kapuściński Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 


Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Celami Stowarzyszenia są:
Przyczynianie się do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego;
Przyczynianie się do umacniania przyjaźni między narodami;
Przyczynianie się do wychowania dzieci i młodzieży w duchu poszanowania tradycji kultury polskiej;

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi następującą działalność:
Organizuje promocję tradycji i obrzędów narodu polskiego;
Organizuje i przeprowadza imprezy kulturalne poświęcone pamiątkowym polskim datom i świętom narodowym;
Organizuje kursy języka, historii i kultury polskiej;
Organizuje powiązania kulturalne z organizacjami publicznymi Rzeczypospolitej Polskiej i innymi stowarzyszeniami publicznymi, w tym międzynarodowymi, fundacjami i stowarzyszeniami;
Organizuje umacnianie więzi między polską ludnością obwodu omskiego a Rzeczpospolitą Polską;
Organizuje promocję działań na rzecz zachowania miejsc związanych z pobytem i działalnością Polaków w obwodzie omskim;
Organizuje nawiązywanie kontaktów kulturalnych z organizacjami pozarządowymi RP i innymi stowarzyszeniami publicznymi, w tym międzynarodowymi, fundacjami i stowarzyszeniami;
Organizuje umacnianie więzi między polską ludnością obwodu omskiego a Rzeczpospolitą Polską;
Organizuje działania na rzecz zachowania miejsc związanych z pobytem i działalnością Polaków na terenie obwodu omskiego;


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Stowarzyszenie liczy ponad stu członków narodowości polskiej. Szkoła Weekendowa oferuje co tydzień zajęcia z języka, obyczajów i kultury polskiej. Kilka razy w roku odbywają się seminaria poświęcone ważnym datom i znanym Polakom związanym z Syberią i Ziemią Omską. Przy stowarzyszeniu działa dziecięcy zespół piosenki polskiej Skworuszki.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1946
              - 2019/2044
              - 2020/2148
              - 2021/2250
              - 2022/2340
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.09.2023-31.05.2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---