Data aktualizacji: 2023-09-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania Gródek
- w języku lokalnym *Základní škola s polským vyučovacím jazykem a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem 739 97 Hrádek 77, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Miejscowość *Hrádek
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Hrádek 77

 

 

Kod pocztowy*

739 97

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Ostrawa
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420558551361Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): psphradek@seznam.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Şafak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Şafak Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Obec Hrádek - Gmina Gródek

Rok powstania szkoły.*
1895
Krótki opis szkoły *

W roku 2003 na mocy ustawy państwowej szkoła została przekształcona w subjekt prawny, który wspólnie z miejscowym polskim przedszkolem tworzy jedną, spójną jednostkę edukacyjną. Jesteśmy szkołą małoklasową, nauka przebiega w trzech klasach, gdzie lekcje pobierane są w rocznikach od 1 - 5. Po południu czas wolny uczniowie spędzają w świetlicy a co roku w szkole działa kilka różnych kółek zainteresowań. Głównym celem szkoły jest edukacja w języku polskim uczniów pochodzących z rodzin polskich.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna społeczność polska zrzesza się w miejscowym Kole PZKO (Polski Związek Kulturalno Oświatowy). W chwili obecnej koło liczy 300 członków, z których mniej więcej połowa czynnie uczestniczy w imprezach Koła. Do tych najważniejszych należą: Tłoczenie kapusty, Bal ostatkowy, Turniej Noworoczny w tenisie stołowym, udział w Swięcie Gorolskim, udział w Dniach Gródka, coroczne kilkudniowe wycieczki do Polski.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2134
              - 2021/2235
              - 2022/2338
              - 2023/24*38

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego 01. 09. 2022

Zakończenie roku szkolnego 30. 06. 2023

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo ukończenia klasy pierwszej

Świadectwo ukończenia klasy drugiej

Świadectwo ukończenia klasy trzeciej

Świadectwo ukończenia klasy czwartej

Świadectwo ukończenia klasy piątej
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie dostarczonych dokumentów o ukończeniu studiów wyższych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---