Data aktualizacji: 2024-01-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Quilmes
- w języku lokalnym *Escuela Polaca en Quilmes
Miejscowość *Ezpeleta, Quilmes
Kraj *

Argentyna

Ulica, nr domu*Santa Fe 755

 

 

Kod pocztowy*

C1006 Ezpeleta

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Buenos Aires
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +5491133787378Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): natalia.anna.karasiewicz@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Karasiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Karasiewicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Niepubliczna szkółka języka polskiego działająca na terenie Ośrodka KPH Quilmes.

Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *

 Polska Szkoła w Quilmes to dynamiczna placówka edukacyjna, skierowana do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat, uczestniczących aktywnie w Ośrodku Harcerskim w Quilmes. W roku szkolnym 2022 zdecydowano się na naukę języka polskiego, a chęć udziału wyrazili rodzice związani z KPH. Nasz program nauczania języka polskiego jako obcego dostosowany jest do wieku uczniów, obejmuje różnorodne metody i techniki pracy, uwzględniające wszystkie typy uczenia się: słuchowe, wzrokowe i kinestetyczne. Każda lekcja kończy się powtórzeniem, co pomaga utrwalać i systematyzować zdobywaną wiedzę. W ramach zajęć korzystamy z gier i zabaw, które uatrakcyjniają proces nauki. Nasz program obejmuje także tematy dotyczące polskiej kultury i obyczajów. Dzieci w wieku 4-9 lat pracują z zestawem "Lubię Polski 1", natomiast pozostałe grupy korzystają z zestawu "Krok po kroku junior". Dorośli uczestniczą w zajęciach z serii "Krok po kroku". Warunki lokalne w naszej szkole obejmują korzystanie z pomieszczenia udostępnionego nam przez harcerzy na czas zajęć. Posiadamy tablicę kredową. Od tego roku 2023 powiększyliśmy grupę o zajęcia on-line dla osób nie związanych z harcerstwem.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Od 1956 roku na terenie Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej aktywnie działa grupa harcerzy, której głównym celem jest integracja oraz edukacja Polonijnych dzieci i młodzieży. Nasze zajęcia stanowią ważny punkt przekazu wiedzy na temat polskiej kultury, tradycji i języka.

Choć jako grupa harcerzy nie posiadają własnego statutu, działalność szkoły jest zgodna z zasadami Statutu ZHP- świat, okręg Argentyna. Razem z harcerzami, staramy się utrzymywać i pielęgnować polskie tradycje, a także uczestniczymy w publicznych wydarzeniach jako reprezentacja Polski. Przykładowo, bierzemy udział w targach żywności i rekodzieła, gdzie promujemy polskie dziedzictwo kulturowe.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2213
              - 2022/2322
              - 2023/24*25

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w połowie marca, trwają do listopada.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Symboliczne/ pamiątkowe dyplomy na koniec roku.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycielka nie pobiera opłat za naukę w szkole ( lekcje stacjonarne), tylko za lekcje w trybie on-line. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---