Data aktualizacji: 2024-01-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Juliana Tuwima w Warwick
- w języku lokalnym *Julian Tuwim Polish Saturday School in Warwick
Miejscowość *Warwick
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*2 Brookside Close

 

 

Kod pocztowy*

CV379PL

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07702196215Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolawwarwick@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Pawlowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Pawlowska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła funkcjonuje jako charity, organem prowadzącym jest Dyrektor Szkoły plus powiernicy (Trusties)

Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia powstaje z inicjatywy rodziców dzieci polskiego pochodzenia. Tworzymy przyjazne miejsce, aby dzieci w atmosferze uśmiechu i zabawy uczyły się o kraju swojego pochodzenia.

Uczymy czytania i pisania po polsku, ale nie tylko. Ważną częścia programu jest zdobywanie wiedzy o tradycjach, geografii i historii Polski.

Szkoła to jednak nie tylko nauka! Równie ważna jest integracja. Wierzymy, że dzieci uczą sie nie tylko podczas lekcji, ale także podczas zabawy, wycieczek i występów.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polska w Warwick i okolicahc jest liczna, ale malo zintegowana.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2230
              - 2022/2338
              - 2023/24*50

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

rozpoczęcie - 27 wrzesień

zakończenie 15 lipiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
dyplom uczęszczania do polskiej szkoły sobotniej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia /dyrektor szkoły opierając się na dostarczonych dokumentach i referencjach.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---