Data aktualizacji: 2024-02-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im. Tysiąclecia Chrztu Polski
- w języku lokalnym *Escuela Polaca del Milenio del Bautismo de Polonia
Miejscowość *Martin Coronado
Kraj *

Argentyna

Ulica, nr domu*Juan Pablo II 2360

 

 

Kod pocztowy*

1682

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Buenos Aires
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +54 1148420589Faks (z numerem kierunkowym kraju) +541148420589

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): jurek@fibertel.com.ar

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

o. Olaf Kazimierz Bochnak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jan Pawel Uzarowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

O. Olaf Kazimierz Bochnak - Dyrektor Szkoły

Jan Paweł Uzarowicz - Kierownik Szkoły


Rok powstania szkoły.*
1962
Krótki opis szkoły *
Szkoła polska w Martin Coronado uczy dzieci i młodzież j. polskiego, śpiewu, tradycji polskich i religii. Szkoła posiada własny budynek, klasy lekcyjne dobrze wyposażone  oraz sanitaria i kuchnie. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Argentynie mieszka ok. 200 tyś. Polaków i Polaków pochodzenia polskiego. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2230
              - 2022/23
              - 2023/24*18

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej. 3-6 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Data rozpoczęcia: 6 kwietnia 2024

Data zakończenia: 7 grudnia 2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje własne - prywatne świadectwo szkolne dla uczniów. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor wraz z kierownikiem szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---