Data aktualizacji: 2022-08-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Katolicka Szkoła im. Świętego Krzyża
- w języku lokalnym *Holy Cross Polish School
Miejscowość *Joliet
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*702 N. Broadway

 

 

Kod pocztowy*

Joliet, IL 60435

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (815) 630 6190Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolajoliet@gmail.com​

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Szuba

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Barbara Szuba Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
 Organem prowadzącym placówkę jest Parafia przy Kościele Św. Krzyża w Joliet. 
         Bezpośredni nadzór nad szkołą sprawuje aktualnie pełniący funkcję proboszcz parafii  Ft. Jerome Kish.

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *

 Szkoła jest instytucją niedochodową i niezależną o charakterze edukacyjnym i wychowawczym.     

Szkoła kształci i wychowuje w tradycji i kulturze polskiej, w duchu wiary i etyki katolickiej.

    Edukacja prowadzona jest w systemie oświatowym polonijnych szkół sobotnich.

      Nadrzędną ideą szkoły jest nauczanie języka ojczystego, przekazywanie dzieciom i młodzieży Polskiej  
         kultury i tradycji oraz przyczynianie się do pogłębiania w nich  świadomości narodowej.


Nasze cele to:

    Nauczanie języka polskiego z elementami historii i geografii Polski

     Wzmacnianie u dzieci i młodzieży uczuć patriotycznych

  Wychowanie religijne w oparciu o zasady chrześcijańskie

   Nauczanie religii i przygotowanie do Sakramentów Świętych


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22140
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

2022/23

rozpoczecie 9 wrzsnia

koniec 13 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
swiadectwa szkolne, dyplomy maturalne

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele sa ztrudniani przez dyrektora szkoly podpisujac roczna umowe o prace.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---