Data aktualizacji: 2023-02-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Wollongong
- w języku lokalnym *Polish School Wollongong
Miejscowość *Gwyneville
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*143 Gipps Rd

 

 

Kod pocztowy*

2500

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61414454457Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): aniamacek@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Macek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
pod nadzorem Departamentu Edukacji NSW, community language school

Rok powstania szkoły.*
1953
Krótki opis szkoły *
Polish School Wollongong prowadzi zajęcia dla dzieci, nastolatków i dorosłych. Jesteśmy organizacją non-profit i działamy w oparciu o pracę wolontariuszy. Uczymy języka polskiego, kultury i historii Polski. Mamy długą tradycje. Działamy od 1953 roku.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/2015
              - 2020/2115
              - 2021/2215
              - 2022/2312
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia zaczynają się na początku lutego i kończą w połowie grudnia, zgodnie z australijskim rokiem szkolnym.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy ukończenia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
wolontariat

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---