Data aktualizacji: 2023-03-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza Inc.
- w języku lokalnym *Polish Language School "Adam Mickiewicz" Inc.
Miejscowość *Adelaide
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*262 Grand Junction Rd, Athol Park SA, Australia

 

 

Kod pocztowy*

5013

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Sydney
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61 (0) 434 734 324Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishschoolamickiewicz@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Matysek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Poczman Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkola jest prowadzona przez stowarzyszenie Polish Language School "Adam Mickiewicz" Inc. i jest akredytowana przez Community Language Schools South Australia.

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *

Cele szkoly (zgondnie z konstytucja stowarzyszenia):

a) nauczanie polskiego jezyka, zwyczajow, historii, geografii i promocja polskiej kultury

b) organizowanie aktywnosci w celu rozwoju i na korzysc szkoly

c) promowanie komunikacji i kooperacji z z nauczycielami i organizacjami zaangazowanymi w nauczanie jezyka


Szkola prowadzi nauke jezyka polskiego dla dzieci w wieku szkolnym (5 lat i starszych). Zajecia prowadzone sa w czasie roku szkolnego, w piatki w godzinach 18.00 - 20.00 w Domu Mikolaja Kopernika w Adelaide w Australii Poludniowej. Dzieci podzielone sa na dwi grupy pod wzlgledem poziomu jezykowego. Zajecia prowadzone sa w dwoch salach. 


Szkola rowniez organizuje wydarzenia kulturalne zwiazane z obchodem waznych rocznic i swiat polskich.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Spis powszechny z 2016 roku liczyl prawie 5 tys. osob urodzonych w Polsce oraz 19 tys. osob Polskiego pochodzenia zamieszkujacych w Adelaide.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2230
              - 2022/2318
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia prowadzone sa w czasie roku szkolnego. W Poludniowej Australii rok szkolny podzielony jest na 4 okresy. W 2023 roku rok szkolny rozpoczal sie 30 stycznia roku i skonczy sie 15 grudnia.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukonczenia roku szkolnego wydany przez szkole oraz certyfikat ukonczenia roku szkolnego wydany przez Community Language Schools South Australia i podpisany przezministra edukacji rzadu stanowego Australii Poludniowej. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele wspolpracuja ze szkola na zasadzie wolontariatu i wyplacane jest im honorarium w uznaniu ich wkladu w nauke dzieci.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---