Data aktualizacji: 2024-02-12

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Armii Andersa CIC działająca jako Polska Szkoła Języka i Kultury
- w języku lokalnym *Anders Army Polish School CIC trading as Polish School of Language and Culture
Miejscowość *Bristol
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Oasis Academy Bank Leaze, Corbet Close

 

 

Kod pocztowy*

BS11 0SN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00447749651740Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): PolishSchoolBristol@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Patrycja Sikorska, Patrycja Przygodzka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Patrycja Przygodzka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Patrycja Sikorska i Patrycja Przygodzka jako dyrektorki szkoły

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Szkoła powstała w 2018 roku aby wspierać liczną polską społeczność w południowej Walii. Naszą ideą jest wychowanie dzieci i młodzieży w poczuciu tożsamości narodowej.  Celem szkoły jest nauka języka polskiego oraz elemtów historiii, geografii i kultury Polski. Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie poznali i pielęgnowali polskie tradycje i obyczaje, stając się dumnymi mecenasami kultury polskiej na świecie. Oferujemy naukę poprzez gry, zabawy oraz liczne aktywności w przyjaznej i stymulującej atmosferze. Dokładamy wszelkich starań aby dzieci czuły się akceptowane, bezpieczne i chętnie uczestniczyły w naszych zajęciach. Zajęcia do 2020 roku odbywały się w jednej ze szkół w Newport, jednak po pandemii COVID-19 dyrekcja szkoły została zmuszona do przeniesienia działalności szkoły na teren miasta Bristol. Obecnie szkoła ma dwie placówki (Oasis Academy Bank Leaze, Corbet Close, BS11 0SN oraz Holy Cross Catholic Primary School, Dean Lane, BS3 1DB) w Bristolu, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem lokalnej polskiej społeczności. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Bristolu działają liczne organizacje polonijne oraz odbywaja się cykliczne imprezy poloijne, co potwierdza, że jest nas tu dużo. Polska Szkoło Języka i Kultury działa w dwóch placówkach (na południu i na północy) w Bristolu. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1975
              - 2019/2090
              - 2020/2194
              - 2021/22215
              - 2022/23174
              - 2023/24*202

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się na przełomie września/ października i kończą w drugą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia klasy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrekcja Szkoły zatrudnia nauczycieli na warunkach samozatrudnienia (self-employment).

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---