Data aktualizacji: 2022-05-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Tygodniowa
- w języku lokalnym *Polska Szkola Tygodniowa
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Flat 10 Blendworth Point

 

 

Kod pocztowy*

SW15 4AL London

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 07825743158,Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@polskaszkolatygodniowa.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Hajduk, Joanna Obrzut

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Hajduk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Osoby prywatne - Anna Hajduk i Joanna Obrzut

Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Tygodniowa oferuje edukację on-line w tygodniu po zajęciach w szkole angielskiej, dzięki czemu uczniowie zyskają wolny od nauki, dzień sobotni. Cotygodniowe lekcje on-line umożliwiają stały kontakt z językiem ojczystym oraz zapewniają wykształcenie zgodnie z polską podstawą programową.

Szkoła powstała z myślą o dzieciach, które ze względu na zobowiązania sobotnie, brak wcześniejszego uczęszczania do polskiej szkoły lub po prostu z chęci posiadania wolnego weekendu zaprzestali nauki lub jej nie podjęli.

Szkoła prowadzona jest on-line. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła przeznaczona jest dla wszystkich polskich dzieci mieszkających w Wielkiej Brytanii i mających dostęp do internetu oraz komputera.  

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2220
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego 06.09.2021

Zakończenie roku szkolnego 01.07.2022

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Partnership 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---