Data aktualizacji: 2022-05-19

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Społeczna im. Św. Jana Pawła II
- w języku lokalnym *Польская Общественная Школа ЁтПэ2
Miejscowość *Grodno
Kraj *

Białoruś

Ulica, nr domu*ul. Budzionnego 28

 

 

Kod pocztowy*

230023

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Grodno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +375291300177Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolajanapawla2grodno@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Porzecka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Porzecka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Brak

Rok powstania szkoły.*
2020
Krótki opis szkoły *

 Do szkoły chętnie uczęszczają dzieci i młodzież polskiego pochodzenia. Tutaj mają możliwość pobierać naukę języka polskiego jako ojczystego, historii Polski, literatury, wiedzy o Polsce. Łączą i budują nas wspólne obchody świąt narodowych i religijnych, uczymy naszą młodzież dbać i pielęgnować polskie tradycje w swoich środowiskach lokalnych.

Autorytetem i duchowym nauczycielem obraliśmy Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II. 

W bieżącym roku szkolnym mamy 340 uczniów w wieku od 8 do 18 lat. W szkole uczy 6 nauczycieli. Przeważnie posługujemy się programami autorskimi uwzględniającymi w szczegółowy sposób rozwój i potrzeby uczniów, którzy mając polskie korzenie, zamierzają studiować w Polsce. Uczniowie mają lekcje z języka polskiego dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu – historię Polski. Dla ambitniejszych również do wybotu są przedmioty ścisłe i przyrodnicze po polsku – matematyka, chemia i biologia. Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych konkursach pozaszkolnych, międzynarodowych, projektach edukacyjno-krajoznawczych, chętnie odwiedzają Ojczyznę swoich przodków, poznawają współczesną Polskę, rozwijają swoje zainteresowania i pasje u nas w szkole. 

Za czas istnienia szkoły zostały wydane następujące pozycje historyczne autorstwa naszego nauczyciela historii. Jest to liczący ponad 600 stron Katalog Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej,  składająca się z 2 części książka, opisująca  historię 100 dworów Grodzieńszczyzny "Pamięć dla pokoleń" , "Grodzieńszczyzna w walce o niepodległość" oraz "Obrona Grodna. Wrzesień 1939".


Pracujemy nad rozwojem indywidualnym potencjału każdego ucznia, organizujemy konkursy historyczne, plastyczne, konkursy wiedzy o Polsce, recytatorskie, akademie szkolne, wieczory integracyjne. Cieszymy się bardzo, że wszystkie nasze uroczystości uświetnia zespół dziecięcy „Wesoła Gromadka” oraz chór dorosłych „Grodnianie”, funkcjonujący przy szkole.

Jesteśmy dumni, iż zdecydowana większość absolwentów szkoły rozpoczyna studia na uczelniach wyższych w Polsce. 

Szkoła funkcjonuje na zasadach społecznych, utrzymujemy się z datków rodziców, nie mamy żadnych dotacji, co bardzo utrudnia funkcjonowanie. Wynajmujemy sale wykładowe o łącznej powierzchni 190 m2. 

Za czas istnienia szkoły zostały wydane następujące pozycje historyczne autorstwa naszego nauczyciela historii. Jest to liczący ponad 600 stron Katalog Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej,  składająca się z 2 części książka "Pamięć dla pokoleń" opisująca  historię 100 dworów Grodzieńszczyzny, "Grodzieńszczyzna w walce o niepodległość" oraz "Obrona Grodna. Wrzesień 1939"


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność polska w Grodnie jest bardzo liczna. Do niedawna działalo tu kilka organizacji społecznych i szkół polskich. Obecnie działalność ta jest bardzo utrudniona. Co roku liczba dzieci, uczących sie języka polskiego w placówkach edukacyjnych drastycznie spada. Polacy grodzieńscy starają się we wlasnym zakresie dbać o zachowanie kultury i tradycji polskich, a także pięlęgnować miejsca polskiej pamięci narodowej. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21372
              - 2021/22340
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

15 września - 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

1. Świadectwo ukończenia roku szkolnego

2. Świadectwo ukończenia szkoły

3. Certyfikat znajomości języka polskiegoCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor na podstawie posiadanych kwalifikacji zawodowych

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--