Data aktualizacji: 2023-11-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Hewitt, New Jersey
- w języku lokalnym *St. Maksymilian Maria Kolbe Polish School in Hewitt, New Jersey
Miejscowość *Hewitt
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1911 Union Valley Road

 

 

Kod pocztowy*

07421

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Nowy Jork
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +12016253753Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkola.hewitt@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Juszczak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Juszczak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Our Lady Queen of Peace Roman Catholic Church

Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *

Szkoła działa przy Polskiej Misji Katolickiej przy kościele Our Lady Queen of Peace Roman Catholic Church w Hewitt, New Jersey. Zajęcia odbywają się w budynku szkolnym należącym do parafii, w którym kiedyś mieściła się szkoła katolicka.

Celem szkoły jest nauczanie polskiego języka, historii, geografii i kultury polskiej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła powstała przy Polskiej Misji Katolickiej, ponieważ istnieje takie zapotrzebowanie z powodu zwiększającej się liczby zamieszkującej tu Polonii.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2265
              - 2022/2370
              - 2023/24*85

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

16 września 2023 - 1 czerwca 2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa, które wydawane są przez Centralę Polskich Szkół Dokształkających w Ameryce.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Parafia

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---