Data aktualizacji: 2022-03-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dom Polski im. Jana Pawła II w Znamiensku
- w języku lokalnym *Польский дом Иоанна Павла II в Знаменске.
Miejscowość *Znamiensk
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*Lenina 28

 

 

Kod pocztowy*

238200

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

konsulat RP w Kaliningradzie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +79062394880Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): antanovi4@yandex.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Janina Petrova

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Janina Petrova

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *

"Sobotnia" szkoła, działająca przy Domu Polski im. Jana Pawła II w Znamiensku, Obwód Kaliningradzki


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Dom Polski im. Jana Pawła II został utworzony w październiku 2010 roku. Aktualnie w organizacji polonijnej jest 98 członków, w tym 21 dzieci.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2221
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01/09/2021-31/05/2022

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---