Data aktualizacji: 2023-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *POLSKA SZKOŁA UZUPEŁNIAJĄCA IM. DYWIZJONU 303 W NORWICH
- w języku lokalnym *303 Squadron Polish Supplementary School in Norwich
Miejscowość *NORWICH
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*City of Norwich School, Eaton Road,

 

 

Kod pocztowy*

NR4 6PP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

LONDYN
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7881708678Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkoladywizjon303norwich@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Pacek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Pacek Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła jest zarejestrowana pod  organizacją NORFOLK INTERNATIONAL LANGUAGES SCHOOL CIC w Community Interest Company w Company House przy numerze 13967820

Nazwa polskiej szkoły: POLSKA SZKOŁA UZUPEŁNIAJĄCA IM. DYZWIZJONU 303 W NORWICH 

68 Marlborough GREEN CRESCENT 

NORFOLK

NR29 4SZ 

ADRES PLACÓWKI : City of Norwich School, Eaton Road, Norwich, NR4 6PP, Wielka Brytania


JOLANTA PACEK 


Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *
1.  Możliwość zapewnienia  edukacji w języku polskim, kulturze i historii, dla polskich dzieci.
2.Możliwość zapewnienia  programu, który będzie poszerzać tę edukację do niepolskiej społeczności.
3. Zapewnienie dodatkowego  dnia  nauki oraz działania partycypacyjne w tygodniu  jak również zapewnić działania wzbogacające  okazjonalnie.
4. Zapewnienie  możliwości  dla nauczycieli specjalistów postęp w karierze.
ad 1. Szkoła przyniesie korzyści społeczności, zapewniając:
dzieciom polskim eks-patriotom z rozwinięciem poczucie polskości, będąc obok Anglików mieć tożsamość, którą mogą już posiadać. Ta uzupełniająca edukacja zapewni istotne połączenie z kulturą narodową i dziedzictwo, którego inaczej nie można by doświadczyć w pełnym wymiarze.
ad2. Szkoła przyniesie korzyści społeczności poprzez wprowadzenie
polskiej  kultury do szerszej społeczności i zrobienie tego pomoże wzmocnić silne więzi między społecznościami  polskimi  i angielskimi.
ad3. Szkoła przyniesie korzyści dla społeczności, zapewniając: więcej czasu w ciągu tygodnia na interakcję społeczną w ciągu nadzorowane środowisko;
dzieci na tym skorzystają wielojęzyczna komunikacja, która jest zachęcana i od budujących zaufanie efektów partycypacji działania .
Okazjonalne zajęcia wzbogacające, takie jak wycieczki teatralne, możliwości rozwoju praktycznego umiejętności i przedsiębiorczość, biorąc udział w
wydarzeniach społecznych, takich  jak festyny i sprzedaż książek.
ad4. Szkoła przyniesie korzyści społeczności poprzez umożliwienie: nauczycielom, którzy chcą specjalizować się w szkolnictwie polskim, aby
odbyć uznane na całym świecie szkolenia (dostarczone w we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświatowym, Centrum
dla rozwoju polskiej edukacji za granicą. Ambasady RP) i rozwijać swoje kariery zarówno w Anglii i w Polsce.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W Norwich mieszka około 7 tysięcy Polaków, Lokalna społeczność polska oparta jest na Norfolk Polonia Community , Kościół Rzymsko-Katolicki  oraz  Związek Harcerstwa Polskiego w Norwich. Polska społeczność w Norwich spotyka się w Phoenix Centre przy Mile Cross. W Katedrze rzymsko-katolickiej odprawiane są msze w języku polskim.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/2319
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 10/09/22- 24/06/23

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa szkolne  na zakończenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Ja jako Dyrektor Jolanta Pacek zatrudniam  na umowę zlecenie na dzień dzisiejszy. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---