Data aktualizacji: 2024-02-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkola Podstawowa nr 71Q Forest Elementary
- w języku lokalnym *PS71Q Forest Elementary
Miejscowość *Ridgewood
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*62-85 Forest Ave.

 

 

Kod pocztowy*

11385

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Consulate- General of Poland- Konsulat Polski, New York City, 233 Madison Ave., NY 10016
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1-718-821-7772, 1-917-528-4073Faks (z numerem kierunkowym kraju) 1-718-386-7088

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ISoto6@schools.nyc.gov, mgrzymek@schools.nyc.gov

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Indiana Soto

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Grzymek Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
NYC Department of Education (Lokalny system oswiaty w Nowym Jorku).

Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *
Szkola znajduje sie w dzielnicy Ridgewood gdzie spolecznosc polska zajmuje duzy procent calej populacji tej dzielnicy nazywanej "Mala Polska". Program polski rozpoczal dzialalnosc we wrzesniu 2018 roku. Obecnie szkola liczy 42 uczniow dla ktorych prowadzone sa zajecia od zerowki- pieciolatkow do klasy 5- dziesieciolatkow. Zajecia odbywaja sie od poniedzialku do piatku. Nauczycielem prowadzacym program jest pani Magdalena Grzymek. Dzieci moga uczyc sie pisac, czytac, mowic i liczyc po polsku. Uczniowie zdobywaja tu wiedze z zakresu jezyka polskiego, historii, geografii, literatury, matematyki oraz kultury polskiej uczac sie o polskich tradycjach i obyczajach.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna spolecznosc jest bardzo zroznicowana, gdzie duzy procent zajmuje spolecznosc polska.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22630
              - 2022/23630
              - 2023/24*580

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpoczely sie 8 wrzesnia 2022 r., a skoncza 27 czerwca 2023 roku.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola wydaje swiadectwa nazywane- "report cards".

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia dyrektor na podstawie rekutacji.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---