Data aktualizacji: 2023-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia szkoła ZPL w Szyłokarczmie ''Nad Niemnem''
- w języku lokalnym *Šeštadieninė mokykla Lenkų Sąjungos skyrius Šilutės filialas "Nad Niemnem"
Miejscowość *Szyłokarczma/Šilutė
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Pramones 3

 

 

Kod pocztowy*

99116

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +37069940766Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): renata.dotiene@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Dotiene

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Renata Dotiene Typ Szkoły *

Szkolne Punkty Konsultacyjne i inne placówki prowadzone/nadzorowane przez ORPEG

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
ZPL w Szyłokarczmie prezes Renata Dotiene

Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *
Szkółka powstala w 2021r. w kwietniu. Nauczanie się jęz. polskiego poprzez gry i zabawy. Na poczatku mielišmy  6 uczni wieku 7-8 lat, we wrzešniu juž mielišmy 11 osób a na dzien dzisiejszy szkółka liczy 14 uczni. Uczniowie są pochodzenia polskiego ale niewszyscy rozmawiaja po polsku, uczymy się jęz. polskiego poprzez gry i zabawy, zapoznają się uczniowie z historija i kulturą Polski. Szkółka sobotnia. Zajęcia odbywaja się w siedzibie ZPL w Szyłokarczmie. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Oddział ZPL w Szyłokarczmie działa od 2007r., na dzien dzisiejszy w odziele jest zarejestrowane 37 osób pochodzenia Polskiego. Odział aktywnie działa na terenie Szyłokarczmy, co roku odbywaja się co najmniej 3 spotkania, opiekujemy się cmentarzem Polskim.  Od 2021 roku nareszcie posiadamy siedzibę, gdzie možemy prowadzic spotkania i co sobotę mamy szkółkę z nauczniem jęz. polskiego poprzez gry i zabawy. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2215
              - 2022/2315
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczy na się w pirwszą subotę wrzešnia a konczy się w ostatnią subotę czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
niejest wydawany dokument

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---