Data aktualizacji: 2022-02-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Doksztalcajaca im. sw. Jadwigi
- w języku lokalnym *Polish Supplemantary School of St. Hedwig
Miejscowość *Floral Park
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*309 Jericho Turnpike

 

 

Kod pocztowy*

11001

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 13477218048Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ebog75@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Emilia Boguszewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła powstała przy parafii św. Jadwigi we Floral Park z inicjatywy inżyniera Leona Younga i kilku zaangażowanych parafian, którzy rozumieli jak ważne jest zachowanie polskiej kultury i języka wśród najmłodszego pokolenia Polonii Amerykańskiej. Centrala Polskich Szkol Dokształcających pod przewodnictwem inżyniera Younga zarejestrowala Polska Szkole Doksztalcajaca im. sw. Jadwigi w poczet polskich szkół w Metropolii Nowy Jork, realizujących program nauczania dla szkół polonijnych.

Obecnym dyrektorem szkoły jest pani mgr Emilia Boguszewska. Opiekę duchową sprawuje ksiądz proboszcz Piotr Rożek. 


Rok powstania szkoły.*
1959
Krótki opis szkoły *
  • * Lekcje odbywają się w soboty w godz. od 9:00 do 12:30. 
  • *Prowadzone są w wygodnych, dostosowanych do nauki pomieszczeniach znajdujacych sie w budynku parafialnym.
  • *Szkoła prowadzi zajęcia dla grup wiekowych od 4-go roku życia do klasy 8.
  • *Uczymy języka polskiego, literatury i kultury polskiej, historii, geografii, a także polskich tradycji i obyczajów.
  • *Szkoła prowadzi kursy przygotowawczy do egzaminu LOTE, którego pomyślne zaliczenie daje uczniom kredyty do szkół amerykańskich oraz do Egzaminu Certyfikacyjnego z Języka Polskiego jako obcego, który umożliwia zdobycie certyfikatu.
  • *W szkole panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Uczniowie biorą udział w licznych imprezach okolicznościowych, konkursach i spotkaniach z ciekawymi osobami.
  • *Tradycją jest coroczna akcja charytatywna “I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” na rzecz pomocy dzieciom z Domów Dziecka w Polsce.
  • *Zajecia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19118
              - 2019/20120
              - 2020/2190
              - 2021/2258
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia rozpczynaja sie na pocztku wrzesnia i koncz sie na poczatku czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa szkolne, dyplomy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli w charakterze wolontariuszy zatrudnia dyrektor.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--