Data aktualizacji: 2022-02-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Nauczanie Języka Pochodzenia w Lokalnym Systemie Szkolnym
- w języku lokalnym *HSU Polnich
Miejscowość *Mönchengladbach
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Dohler Str.79

 

 

Kod pocztowy*

41238

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00491777469712Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): dorota@hannak-dom.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Hannak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Schulamt Mönchengladbach

Voltastr.2

41061 Mönchengladbach


Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *

Zajęcia obejmują uczniów od kl.1 do kl.10.

W roku szkol. .2021/22  na lekcje uczęszcza 102 uczniów.

Są oni podzieleni na 7 grup odpowiadających ich wiekowi i poziomowi znajomości języka.

Zajęcia( 3 godz. lekcyjne) dla każdej grupy odbywają się raz w tygodniu, popołudniami.

Ocena uzyskana z języka polskiego umieszczana jest na świadectwie niemieckim.

Nauka obejmuje wprowadzanie i szlifowanie języka polskiego mówionego i pisanego, doskonalenie i propagowanie polskiego czytelnictwa, popularyzowanie polskiej kultury, przekazywanie wiedzy o geografii i historii Polski.  


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19100
              - 2019/20105
              - 2020/21112
              - 2021/22100
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

17.082021-24.062022

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Uczniowie otrzymują na półrocze i koniec roku szkolnego zaświadczenia z oceną o udziale w zajęciach z języka polskiego. Na tej podstawie przepływane jest to na ich

świadectwa szkolne , niemieckie.

   Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Schulamt ( Urząd Szkolny), na umowie o pracę w statusie lokalnym- Angestellte  

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---