Data aktualizacji: 2022-02-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła ogólnokształcąca nr.2 w Jarmolińcach
- w języku lokalnym *Ярмолинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2
Miejscowość *Jarmolińce
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Petropawłowska, 20

 

 

Kod pocztowy*

32100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380971097179Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): yarm.zosh15@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Anatolij Popil

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Alina Choptiar Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Rada gminy w Jarmolińcach,  Ukraina

Rok powstania szkoły.*
1925
Krótki opis szkoły *

Zadaniem szkoły jest uczenie się życiu, nasza szkoła jest szkołą życia.
Musimy kształcić osobę, która potrafi kreować własne życie, zdolna do samostanowienia
Zadania szkoły:
tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości zdrowej i samowystarczalnej, zdolnej do twórczej aktywności i pozytywnego myślenia, twórczej samorealizacji; zapewnienie jakości kształcenia edukacyjnego studentów poprzez wdrażanie filozofii efektywnego partnerstwa i wspólnoty.
Wizja szkoły:
szkoła sukcesu społecznego, która zatrudnia wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w oparciu o humanizm, koncentrację na dziecku, inteligencję i osobisty rozwój zawodowy.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
ORGANIZACJA PUBLICZNA „ZWIĄZEK POLAKÓW ” JEDNOŚĆ” w Jarmolińcach

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22350
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia  rozpoczynają się 01.09 i  kończą się 31.05

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---