Data aktualizacji: 2022-02-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Liceum we wsi Kopaczowka
- w języku lokalnym *ОЗЗСО "Ліцей с. Копачівка"
Miejscowość *obwod Wolynski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Rozyszczenska, 3

 

 

Kod pocztowy*

45150

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Lucku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380963304049Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): vasukkaterina@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jurij Pyroganych

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Kateryna Vashchuk Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kopaczowska wiejska rada

Rok powstania szkoły.*
1939
Krótki opis szkoły *
 

 Nazywam się Kateryna Vashchuk,  jestem nauczycielką języka polskiego w Liceum we wsi Kopaczowka,  obwód Wołyński,  Ukraina. Uczę dzieci w wieku od 10 do 17 lat.

Jesteśmy aktywnymi badaczami obwodu wołyńskiego, turystami, ciekawskimi osobami, które studiują i pracują w OZZSO „Liceum Kopaczówka”. Nasza wieś to dawna polska osada szlachecka (do 1945 r. mieszkali tu tylko Polacy). 

 

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22277
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01/09/2021-08/06/2022

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA OGÓLNEGO WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO
świadectwo ukończenia szkoły średniej na poziomie podstawowym


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---