Data aktualizacji: 2024-01-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Wspólna Przestrzeń Polskości
- w języku lokalnym *Спільний Простір Польськості
Miejscowość *Kijów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Wiaczesława Czornowoła, 20

 

 

Kod pocztowy*

01135

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijowski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380975956808Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kievplant@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Viber: +380975956808

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ołeksij Wychor

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ołeksij Wychor Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organizacja społeczna "Wspólna Przestrzeń Pooskości"

Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *
Celem szkoły jest nauczanie członków organizacji społecznej "Wspólna Przestrzeń Pooskości" oraz członków polskiej społeczności Kijowa języku polskiemu. Zadaniem szkoły jest naucznie wyrzej wymienionych osób czytaniu, słuchaniu, pisaniu i mówieniu w języku polskim. Warunki lokalowe są dobre, ponieważ lokal jest w mieszkaniu jednego z członków organizacji społecznej "Wspólna Przestrzeń Pooskości", ma ciepłe i jasne komnaty, meble itd.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna społeczność Kijowa składa się z kilkadziesiąt organizacji polskich. Głównie to osoby dorosłe, w wieku wyrzej niż 35-40 lat. Poziom języka polskiego jest niski. Podstawowe języki to ukraiński i rosyjski.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/228
              - 2022/238
              - 2023/24*8

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny 2021-2022:

Początek 01.01.2022   Zakończenie 01.07.2022

Rok szkolny 2022-2023:

Początek 01.10.2022     Zakończenie 01.07.2023

Rok szkolny 2023-2024:

Początek 01.10.2023     Zakończenie 01.07.2024

Rok szkolny 2024-2025:

Początek 01.10.2024     Zakończenie 01.07.2025

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła będzie wydawać Zaświadczenie po zakończeniu roku szkolnego i Świadectwo po ukończeniu szkoły.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel pracuje jako wolontariusz, członek organizacji społecznej "Wspólna Przestrzeń Polskości"

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---