Data aktualizacji: 2022-02-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego
- w języku lokalnym *Школа польської мови
Miejscowość *Kachowka
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Pushkina 124/3

 

 

Kod pocztowy*

74800

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Odessa
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380504931941Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pol.en.edu@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alla Tokolova

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organizacja Społeczna "Dom Polski"  Nowa Kachowka

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
cel: Nauka języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania
zadanie: popularyzacja języka polskiego, historii polskiej, polskich tradycji, budowanie dobrego wizerunku Polski
warunki lokalowe: wynajęte pomieszczenie do nauki 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1921
              - 2019/2016
              - 2020/2118
              - 2021/2215
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

rok szkolny rozpoczyna się 1 września, kończy 30 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenie o ukończeniu nauczania

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---