Data aktualizacji: 2022-03-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polskie Stowarzyszenie Kulturalne "Solaris"
- w języku lokalnym *Польское культурное общество
Miejscowość *Czelabińsk, Obwód Czelabiński
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*pr. Pobiedy 162 w

 

 

Kod pocztowy*

454080

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Moskiewski okręg konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +79128917295Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): staniseva04@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Nadezda Vediakova

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Evgeniia Vrublevskaia Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne "Solaris"


Rok powstania szkoły.*
10
Krótki opis szkoły *
Cele i zadania:
1) Zachowywanie, rozwój i propaganda języka polskiego, spuścizny kulturalnej i polskich tradycji narodowych.
2) Zachowywanie i rozwój związków z ojczyzną historyczną.
3) Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wzajemnej tolerancji. 
4) Realizacja potencjału twórczego ucznów.
Organizacja korzysta bezpłatnie z małego audytorium na uczelni dzięki Umowie o współpracy z Czelabińskim Uniwersytetem Państwowym. 

Dwa kierunki: językowy i kulturalny - "Klub Polski Językowy" i "Polskie Kwiaty".

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Według spisu powszechnego na terenie obwodu Czelabińskiego mieszka 1185 Polaków. Ilość osób polskiego pochodzenia musi być znacznie większa.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2240
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

10.10- 1.06

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydaje 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---