Data aktualizacji: 2022-02-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dieter-Forte-Szkoła
- w języku lokalnym *Dieter-Forte-Gesamtschule
Miejscowość *DÜsseldorf
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Lodenheide 44

 

 

Kod pocztowy*

40724 Hilden

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 02103360208Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ula.suchy@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Suchy

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Suchy Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Urszula Suchy

Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Szkoła podlega niemieckiemu Urzędowi Oświaty. Uczą się w niej uczniowie, którzy w godzinach popołudniowych przychodzą na dodatkowe zajęcia z języka polskiego z elementami geografii i historii Polski. Szkoła posiada własną klasę, w której prowadzone są lekcje od klasy 1 do 10. Naukę pobierają uczniowie w ośmiu klasach.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20131
              - 2020/21126
              - 2021/22113
              - 2022/23-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z terminarzem szkół niemieckich w danym landzie.

W roku 2021/2022 rozpoczęły się 18 sierpnia a skończą się 24 czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na pierwsze półrocze wystawiane są świadectwa dla klas 3 do 10. Na koniec roku dla wszystkich klas 1 do 10.

Oceny uzyskane na półrocze i na koniec roku wpisywane są na świadectwa szkół niemieckich.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nuczyciele zatrudniani są poprzez land NRW.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---