Data aktualizacji: 2024-01-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła publiczna 153, Szkoła Podstawowa na Maspeth
- w języku lokalnym *Public School 153 Q The Maspeth Elementary School
Miejscowość *Maspeth
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*60-02 60th Lane

 

 

Kod pocztowy*

11378

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Consulate General of the Republic of Poland in New York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 (646) 919-0277Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nkopczynska@schools.nyc.gov

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Nicole Kopczynska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Nicole Kopczynska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
New York City Department of Education

Rok powstania szkoły.*
1992
Krótki opis szkoły *
Szkoła Podstawowa Maspeth jest zobowiązana do zapewnienia każdemu uczniowi wzorowego doświadczenia edukacyjnego promującego wysokie oczekiwania, inspirującego poczucie odpowiedzialności społecznej przy jednoczesnym wspieraniu fizycznych, społecznych i emocjonalnych potrzeb każdego ucznia.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Większość ludzi mieszkających na Maspeth jest polskiego pochodzenia. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych biznesach w tej dzielnicy, takich jak polskie sklepy specjalistyczne i markety. Polska populacja na Maspeth jest stosunkowo duża; obszar metropolitalny Nowego Jorku jest domem dla drugiej co do wielkości, po Chicago, społeczności Polonii amerykańskiej.

Rodzice z tej polskiej społeczności od 10 lat starają się o wprowadzenie dwujęzycznego programu nauczania języka polskiego. Istnieje wiele polskich szkół sobotnich i polskich kościołów, które również uczą języka polskiego. Większość populacji szkolnej stanowią uczniowie polskiego pochodzenia. W tej społeczności istnieje również wiele fundacji oraz polskich liderów politycznych, którzy zachęcają do organizowania wielu wydarzeń polonijnych. 


Most people who live in Maspeth are of Polish descent. This is reflected in the many businesses in the neighborhood like Polish specialty stores and markets. The Polish population in Maspeth is relatively large; the New York Metropolitan area is home to the second largest community of Polish Americans behind Chicago.

The parents in this Polish community have been advocating for a dual language Polish program for the last 10 years. There are many Polish Saturday schools and Polish churches that teach the Polish language as well. Majority of the school population includes students who are from Polish descent. There are also many foundations in this commmunity and Polish political leaders who encourage many Polish events. Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/221200
              - 2022/231200
              - 2023/24*1200

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się 7 wrzesnia

Konczą się 26 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Report Cards

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---