Data aktualizacji: 2023-12-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Młodego Polaka w Nordre Follo
- w języku lokalnym *Akademia Follo
Miejscowość *Langhus
Kraj *

Norwegia

Ulica, nr domu*Dalstunet 6B

 

 

Kod pocztowy*

1405

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Oslo, Norwegia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +47 46 807326Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): akademia.follo@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewelina Langsjøen

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Lars Langsjøen Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Zarząd szkoły, która prowadzona jest w formie wolontariatu i zarejestrowana w formie organizacji społeczej, dobrowolnej. Zarząd sklada się z 5 osób:

- Ewelina Langsjøen

- Lars Langsjøen

- Agnieszka Mojeszczyk

- Kamila Wójcik 

- Anna Wójcik 

- Iga JeżowskaRok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *

Akademia Młodego Polaka powstała celem zrzeszania Polaków i ich rodzin mieszkających w gminie Nordre Follo w Norwegii. Zrzeszanie ma służyć wzmacnianiu poczucia przynależności oraz miłości do Polski a także nauczaniu języka polskiego wraz z pielęgnowaniem zwyczajów i tradycji kraju rodzinnego oraz szerzeniem polskiej kultury. Celem Akademii jest również pomoc Polakom w odnaleznieu się w nowej rzeczywistości na obczyżnie poprzez organizowanie spotkań i uroczystości poświęconych Polsce. 

Akademia Młodego Polaka swoje spotkania ma w budynku gimnazjum, które nazywa się Flåtestad Skole. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Norde Follo jest gminą położoną niedaleko Oslo, stolicy Norwegii. Jest to stosunkowo duża gmina, którą zamieszkauje ponad 100 polskich rodzin. Zanim Akademia została utworzona, przeprowadzona została ankieta celem sprawdzenia zapotrzebowania na polską szkołę w ów gminie. Zainteresowanie było bardzo duże a grupa na Facebook poświęcona Akademii ma w chwili obecnej ponad 150 członków. Są to głównie rodziny z dziećmi.  

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/2333
              - 2023/24*41

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

03.09.2022 - 21.01.2023

04.02.2023 - 17.06.2023

02.09.2023 - 04.05.2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Akademia Młodego Polaka jako organizacja pozarządowa zatrudnia nauczycieli na podstawie umowy o pracę w formie wolontariatu. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---