Data aktualizacji: 2022-02-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
- w języku lokalnym *Școala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz”
Miejscowość *Nowy Sołoniec/Solonețu Nou
Kraj *

Rumunia

Ulica, nr domu*Główna

 

 

Kod pocztowy*

727099

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Bukareszt
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +40736622465Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mariaostrovschi@yahoo.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Eugenia Ostrovschi

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Ostrovschi Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Dyrektor szkoły  w miejscowości Pârteștii de Sus.


Szkoła Podstawowa im. Henryka Senkiewicza jest strukturą Szkoły Podstawowej w  Pârteștii de Sus.


Rok powstania szkoły.*
1870
Krótki opis szkoły *

Miejscowość Nowy Sołoniec powstała w 1834 r.

Pierwsza szkoła w Nowyn Sołońcu powstała w 1870 r. , potem kolejne budynki wybudowano w 1983 i 1995.

Obecnie mamy 2 budynki, w których uczą się dzieci od przedszkola do ósmej klasy. 

Celem szkoły jest przede wszystkim dbanie o język ojczysty i polską kulturę, wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, dbanie o ich rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Mieszkańcy Nowego Sołońca, potomkowie Górali Czadeckich, zachowują polską mowę i kulturę.

W domach mówią polską gwarą, dzieci zaś rozpoczynają naukę języka rumuńskiego w przedszkolu. 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2292
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

13 września - 10 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku nie wydaje się zaświadczeń.

Po ukończeniu ósmej klasy, po egzaminie narodowym dostaje się certyfikat ukończenia 8 klas. Bez tego dokumentu nie można zapisać sie do liceum.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kuratorium oświaty.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---