Data aktualizacji: 2022-02-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im Św. Jadwigi w Oshawie
- w języku lokalnym *IL-Polish DCDSB
Miejscowość *Oshawa
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*700 Stevenson Road North

 

 

Kod pocztowy*

L1J 5P5 Oshawa

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 9057180153Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): monika.romanczyk@dcdsb.ca

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Sitarz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Sobotnia Szkola Polska im Sw. Jadwigi  podlega pod Durham Catholic School Board.

Rok powstania szkoły.*
1941
Krótki opis szkoły *
Polska Szkola w Oshawie powstala przy Kosciele Sw. Jadwigi. W kazda sobote spotykaja sie w niej dzieci zeby poznawac i poglebiac wiedze o jezyku polskim.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Oshwie mamy duza polonijna spolecznosc, ktora gromadzi sie wokol Polskiego Kosciola i Polskiej Szkoly.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19130
              - 2019/20120
              - 2020/2125
              - 2021/2252
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

pazdziernik - czerwiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat ukonczenia oraz swiadectwo


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
School Board


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---