Data aktualizacji: 2024-02-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Przedszkole z polskim językiem nauczania w Stanova
- w języku lokalnym *Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím
Miejscowość *Stonava
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Holkovice 326

 

 

Kod pocztowy*

735 34

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420736128841Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ms.holkovice@seznam.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Magdalena Donátová

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Magdalena Donátová Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Urząd Gminy w Stonawie

Obecní Úřad ve Stonavě


Rok powstania szkoły.*
1932
Krótki opis szkoły *
Polskie przedszkole STOKROTKA w Stonawie jest jednooddziałowe. Uczęszczają do niego dzieci od 2 do 6 lat. Zostało założone w 1932. W obecnym budynku na Hołkowicach, gdzie znajduje się również polska Szkoła Podstawowa, przedszkole funkcjonuje od roku 1983. Mamy tutaj dwie sale zabaw, sypialnię, do dyspozycji salę gimnastyczną. Obok przedszkola jest duży ogród z placem zabaw i boisko. Co roku dzieci wyjeżdżają na zielone przedszkole, uczą sie pływania na basenie i uczestniczą w kursie narciarskim. Naszym celem jest pielęgnacja języka polskiego. Staramy się, aby dzieci nauczyły się mówić poprawną polszczyzną i traktowały język polski jako język ojczysty. Podlegamy pod Ministerstwo szkolnictwa Republiki Czeskiej i realizujemy tutejszy program wychowania w języku polskim. Nasze przedszkole cieszy się zaufaniem i dużą sympatią zarówno wśród kierownictwa Urzędu Gminy jak i wśród obywateli. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Stonawie mamy liczną społeczność polską. Mamy tutaj polską Szkołę Podstawową i polskie przedszkole. Prężnie działa tutaj miejscowe koło PZKO( Polski Związek Kulturalno-Oświatowy). 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1917
              - 2019/2017
              - 2020/2118
              - 2021/2218
              - 2022/2317
              - 2023/24*17

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 1 września a kończą 30 czerwca. W czesie wakacji przedszkole jest czynne 1 miesiąc.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Przedszkole nie wydaje żadnych zaświadczeń ani świadectw.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są zatrudniani na podstawie posiadania wykształcenia pedagogicznego. Warunkiem jest perfekcyjna znajomość języka polskiego.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---