Data aktualizacji: 2023-01-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Jana Pawła II pod patronatem Polskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Edynburgu
- w języku lokalnym *Polish School of John Paul II under the auspices of Polish Family Support Centre in Edinburgh
Miejscowość *Edynburg
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*19 Smith's Place, Edinburgh, EH6 8NU.

 

 

Kod pocztowy*

EH6 8NU

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Edynburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 131 281 0429Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@pfsc.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Ewa Nowak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polskie Centrum Pomocy Rodzinie

Polish Family Support Centre


Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *

Szkoła to miejsce, w którym dom i szkoła mogą harmonijnie współpracować w trosce o wychowaniem młodego człowieka. Nowa rzeczywistość na świecie zainspirowała pracowników PCPR/PFSC w Edynburgu do wyjątkowej i specyficznej edukacji , mając na uwadze dobro dzieci i ich rodzin  za granicą.

Szkoła podstawowa założona przez kilka rodzin z myślą o własnych dzieciach.

Wspieramy rodziców w kierowaniu rozwojem ich dzieci w pięciu obszarach: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i fizycznym.

Tworzymy bezpieczne środowisko rozwoju dla dzieci.

Opieramy się na wartościach patriotycznych, ważne jest dla nas rozumienie potrzeb dziecka oraz wspieranie samodzielnej i kreatywnej pracy i nauki.

Domowa Szkoła to coś więcej niż miejsce nauki. Przy PCPR/PFSC tworzymy ekosystem inicjatyw wspierających rodziny.

Wartości są dla nas najważniejsze, a rozwój duchowy dzieci jest pielęgnowany.

W szkole wymagane jest respektowanie dobrych obyczajów i zwrotów grzecznościowych.

 

Do założenia Szkoły zainspirowali nas rodzice i pracownicy PCPR/PFSC Nauczyciele troszczą się o to, by dzieci zdobywały wiedzę poprzez doświadczenie, prowadzą interesujące projekty, stawiają na samodzielność i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia. Posiadamy pracownię wyposażone w pomoce naukowe i tworzymy własne materiały.

Stosujemy ocenianie kształtujące. Organizujemy życie szkoły tak, żeby wzmacniać postawę współpracy na rzecz osiągnięcia zamierzonych celów tj.:

-poznanie piorytetów życia człowieka

 

--poczucie bezpieczeństwa dzieci w szkole

 

-umiejętne i bezpieczne   korzystanie z cyberprzestrzeni

 

-indywidualne podejście, w zdobywaniu wiedzy w drodze do sukcesu dzieci w zakresie: j.polskiego, patriotyzmu, geografii, biologii, etyki, matematyki 

oraz w zakresie zajęć dodatkowych ,,poznanie świata na nowo’ ‘uczniowie poznają ciekawostki z różnych dziedzin nauki , poprzez różne doświadczenia odpowiedzą na różne nurtujące ich pytania, w celu zdobycia wszechstronnej wiedzy

 

-zdobycie umiejętności pisania, czytania, liczenia, poprawnego wysławiania się oraz zamiłowania do czytania książek

 

-wsparcie ucznia w budowie poczucia własnej wartości

 

–,,otwieranie umysłów” dzieci i stawianie na ich mocne strony

 

-szkoła bez ocen a z inspiracyjnymi zajęcia odkrywającymi pasje dzieci

 

-zdobycie miłości  i szacunku do Ojczyzny


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W Szkocji, na podstawie The National Records for Scotland opublikowanym w 2021 szacuję się, że jest około 62,000 obywateli Polski.


Nasza szkoła jest dla rodzin i dzieci,  które szukają miejsca będącego ,, złotym środkiem'' pomiędzy szkołą systemową, a edukacją domową.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2215
              - 2022/2315
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień - Czerwiec 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Polskie Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia nauczycieli w formie samozatrudnienia lub wolontariatu.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---