Data aktualizacji: 2023-03-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Średnia Ogólnokształcąca nr 97 im. Piotra Szkidczenki w Dnieprze
- w języku lokalnym *КЗО "СЗШ №97 ім П.І. Шкідченко " ДМР
Miejscowość *Dnipro
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ulica Velyka Diivska, 42

 

 

Kod pocztowy*

49128

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Charkowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380687754741Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sz097@dhp.dniprorada.gov.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Departament Polityki Humanitarnej Dniepru na rzecz Ojczyzny (dyrektor szkoły Wołodymyr Grechin)


Rok powstania szkoły.*
1980
Krótki opis szkoły *
Celem szkoły jest tworzenie warunków do rozwoju osobowości i twórczej samorealizacji każdego ucznia, jego rozwoju moralnego, intelektualnego, fizycznego, artystycznego i estetycznego.
Główne zadania szkoły to:
  • wdrożenie podejścia zorientowanego na osobowość w procesie edukacyjnym
  • zaangażowanie młodzieży w kulturę narodową i światową
  • zapewnienie zdrowia moralnego i fizycznego młodego pokolenia


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polonia obwodu dniepropietrowskiego zapewnia wszechstronną pomoc oraz porady prawne Polakom i osobom z kampanii polonijnych w obwodzie dniepropietrowskim.

położony - zdrowaśka. D. Yavornytskoho, 20 i ul. Korolenka, 33


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/221401
              - 2022/231336
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

początek roku szkolnego - 1 września

koniec roku szkolnego 31 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---