Data aktualizacji: 2022-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka i Kultury Polskiej Hamburg-Harburg
- w języku lokalnym *Schule der Polnischen Sprache und Kultur Hamburg-Harburg
Miejscowość *Hamburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Reeseberg 10

 

 

Kod pocztowy*

21079

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +494076118211Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biuro@misja-harburg.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. dr Wojciech Styś

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Tusik-Nowakowski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Chrzecijaskie Centrum krzewienia Kultury, Tradycji i Jzyka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu - Harburgu e.V.


Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *

Szkoła działa przy Chrzecijaskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Jzyka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu-Harburgu, jako zarejestrowane sdownie stowarzyszenie. Celem szkoły jest krzewienie jzyka i kultury polskiej wród dzieci i młodziey (zwłaszcza pochodzcych z polskich rodzin), a take budowanie kontaktów midzy społecznocią polską i niemieck. Zajcia dla wszystkich uczniów odbywają się w soboty, w godz. 9.30 – 12.15, w Niels-Stensen-Gymnasium / Katholische Schule Harburg przy Barlachstraße 16, 21073 HH – Harburg. Dzieci w każdą sobotę uczestniczą w 3 lekcjach. Zadaniem naszej placówki jest nauczanie języka polskiego, historii z elementami geografii oraz religii, a także przekazywanie uczniom wartości chrześcijańskich, kultury ojczystej i tradycji. W naszej szkole realizujemy programy nauczania w zależności od kategorii wiekowych. Działalność placówki jest urozmaicana przez akademie, olimpiady, konkursy, wycieczki oraz imprezy edukacyjne.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22130
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zgodnie z obowiązującym w Hamburgu kalendarzem roku szkolnego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

- Świadectwa szkolne z oceną w języku polskim i języku niemieckim

-Zaświadczenia udziału w zajęciach szkolnych dla szkół niemieckich

- Zaświadczenia udziału w zajęciach szkolnych
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---