Data aktualizacji: 2022-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa im. Profesora Antoniego Jaskulskiego
- w języku lokalnym *Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Antônio Jaskulski
Miejscowość *Linha Tmbó, Interior de Guaranidas Missões, RS, Brasil
Kraj *

Brazylia

Ulica, nr domu*Linha Tmbó, Interior de Guaranidas Missões, RS, Brasil

 

 

Kod pocztowy*

97950000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kurytyba
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +55 55 999399497Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): educacao@guaranidasmissoes.rs.gov.br

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Nelci Antonia Stankowski Marczewski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Guarani das Missões 

Rua Giruá, 190 - Centro - 97950000 -Guarani das Missões  


Rok powstania szkoły.*
1905
Krótki opis szkoły *
Placówka jest bardzo małą szkołą wiejską wyposażoną w niezbędne sprzęty.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miejscowość zamieszkują głównie potomkowie polskich imigrantów.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2256
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

14.02.-17.12.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Lokalne władze oświatowe.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---