Data aktualizacji: 2022-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych
- w języku lokalnym *Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Auxiliadora
Miejscowość *Linha Bom Jardim, Interior, Guaranidas Missões,Brasil
Kraj *

Brazylia

Ulica, nr domu*Linha Bom Jardim, Interior

 

 

Kod pocztowy*

97950000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kurytyba
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +55 5596381625Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): educacao@guaranidasmissoes.rs.gov.br

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joceane de Mattos Machado Cassian

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Guarani das Missões 

Rua Giruá, 190 - Centro - 97950000 -Guarani das Missões  


Rok powstania szkoły.*
1905
Krótki opis szkoły *
Szkoła zlokalizowana jest w małej wsi - osadzie polskich imigrantów; warunki lokalowe słabe, sale lekcyjne wyposażone w niezbędne sprzęty, brak pomocy dydaktycznych. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miejscowość zamieszkują potomkowie polskich imigrantów zainteresowani kultywowaniem polskich tradycji i zachowaniem języka.  W miejscowości znajduje się polski kościół CZĘSTOCHOWA - miejsce niezwykle ważne dla lokalnej społeczności i symbol polskości.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2220
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

14.02. - 17.12.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo ukończenia szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnienie nauczycieli odbywa się na zasadach obowiązujących w Brazylii.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---