Data aktualizacji: 2022-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa im. Świętego Stanisława
- w języku lokalnym *Escola Municipal de Ensino Fundamental São Estanislau
Miejscowość *Linha Harmonia
Kraj *

Brazylia

Ulica, nr domu*Linha Harmonia Centro, Linha Harmonia Centro,Guarani das Missões,RS,Brasil

 

 

Kod pocztowy*

97950-0000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kurytyba
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +55 5596381625Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): educacao@guaranidasmissoes.rs.gov.br

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joceane de Mattos Machado Cassiano

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

 

Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Guarani das Missões  

Rua Giruá, 190 - Centro - 97950000 -Guarani das Missões 

+55 5596381625 


Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *

Szkoła jest mała i zlokalizowana w niewielkiej wsi, warunki lokalowe są w miarę dobre,  uczęszcza do niej 64. uczniów. 

Celem szkoły jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność lokalna w znacznej części jest polskiego pochodzenia. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2264
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

17.02. - 17.12

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo ukończenia szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
zasady zatrudniania nauczycieli określa brazylijskie prawo oświatowe

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---