Data aktualizacji: 2022-02-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa im. Świętego Józefa w Guarani das Missões
- w języku lokalnym *Municipal de Escola Ensino Fundamental São José
Miejscowość *Guarani das Missões
Kraj *

Brazylia

Ulica, nr domu*Rua Giruá 190

 

 

Kod pocztowy*

97950000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kurytyba
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +55 5596381625Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): educacao@guaranidasmissoes.rs.gov.br

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Viviane Carvalho Przyczynski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Guarani das Missões 

Rua Giruá, 190 - Centro - 97950000 -Guarani das Missões 


Rok powstania szkoły.*
2001
Krótki opis szkoły *

Szkoła jest publiczną placówką edukacyjną największą w mieście, uczy się w niej 417 uczniów. Nauczaniem objęte są także dzieci w wielki przedszkolnym, dla których przygotowano specjalny oddział przedszkolny. Budynek jest stary, ale warunki lokalowe są dobre, sale lekcyjne są przestronne i klimatyzowane, jednak brakuje wyposażenia w sprzęt audiowizualny. 

Misją szkoły jest wychowanie  młodego pokolenia z poszanowaniem wartości religijnych, które mają być drogowskazem moralnym.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Lokalna społeczność to w przeważającej części osoby z polskim pochodzeniem ( około 80 % ), ważne jest  więc zachowanie tradycji i kultury przodków.W mieście działa BRASPOL, organizacja współpracuje z Wydziałem Edukacji i podejmuje działania zmierzające do promocji polskiej kultury. W szkole przedmiotem obowiązkowym (dla uczniów klas I - IV)  jest język polski. Obecnie zajęcia prowadzą dwie nauczycielki - pani Mara Zanatta oraz Karina Zadworzańska - skierowana do pracy przez ORPEG.Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22417
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

17.02. - 17.12.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
zatrudnianie zgodne z zasadami obowiązującymi na poszczególnych etapach rekrutacji

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---