Data aktualizacji: 2022-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kamieniec Podolska szkoła ogólnokształcąca I-II stopni № 11
- w języku lokalnym *Кам'янець - Подільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11
Miejscowość *Kamieniec Podolski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Zlahody, 27-B, Kamieniec Podolski

 

 

Kod pocztowy*

32300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380671526979Faks (z numerem kierunkowym kraju) Bez faksu

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kpskhool11@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

skype: Kristina Bura

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Olena Chernets

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Khrystyna Bura Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Rada pedagogiczna 

Rok powstania szkoły.*
1971
Krótki opis szkoły *

Celem szkoły jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji uczniom, zabezpieczenie wszechstronnego rozwoju.

Zadania szkoły: rozwój umiejętności i kompetencji funkcjonalnych uczniów, tworzenie warunków do pomyślnego życia w społeczeństwie.

Warunki lokalowe: mała i wygodna szkoła z jasnymi korytarzami, nowa sala komputerowa z komputerami, biblioteka, tablice multimedialne, telewizory i projektor multimedialny, mała sala gimnastyczna. Kuchnia szkolna dbająca o uczniów, przestronna stołówka - smaczne i zdrowe obiady dla dzieci, dobre warunki lokalowe zapewniające bezpieczeństwo uczniom(wyjścia ewakuacyjne ze szkoły), monitoring wizyjny wewnątrz i zewnątrz szkoły, odgrodzenie i zabezpieczenie otoczenia szkoły, oddzielone i bezpieczne place dla młodszych uczniów.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Konsulat Generalny RP w Winnicy

adres: 21050 Winnica, ul. Owodowa 51 - VII p.

faks: +380 432 507 414
e-mail: winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl
e-mail dyżurnywinnica.kg.dyzurny@msz.gov.pl 
telefon:   +380 432 507 413 


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19219
              - 2019/20209
              - 2020/21215
              - 2021/22207
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się 1 września i  konczą się 3 czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje kartę zgłoszeniową. Po ukończeniu szkoły wydaje świadectwo. 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Organ prowadzący szkołę, dyrektor. Na takich zasadach: dyrektor może nawiązać stosunek pracy z nauczycielem na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania, nauczyciel powinien mieć wykształcenie pedagogiczne.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---