Data aktualizacji: 2022-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła języka polskiego organizacji polonijnej "Związek Polaków Donu" im. Wojciecha Szweykowskiego
- w języku lokalnym *Школа польского языка Полонийной организации "Союз поляков Дона" имени Войцеха Швейковского
Miejscowość *Rostów nad Donem
Kraj *

Rosja

Ulica, nr domu*ul. Puszkinskaja 160

 

 

Kod pocztowy*

344022

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Moskiewski Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 904 505 19 20Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polski.zpd@yandex.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Artiom Czekułajew

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Artiom Czekułajew Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
"Związek Polaków Donu" 

Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *
Szkoła prowadzi zajęcia z nauki języka polskiego dla członków organizacji "Związek Polaków Donu". Obecnie mamy grupę podstawową oraz klub konwersacyjny. Lokal do prowadzenia zajęć mamy w Instytucie Studiów Regionalnych przy Południowym Uniwersytecie Federalnym w Rostowie nad Donem.   
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
„Związek Polaków Dona” jest społecznym stowarzyszeniem obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy identyfikują siebie z polską społecznością etniczną i którym są bliskie statutowe cele organizacji; pracują oni na podstawie ich dobrowolnej samoorganizacji w celu zachowania tożsamości, rozwoju języka, tradycji, edukacji kultury narodowej etnicznych Polaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1926
              - 2019/2033
              - 2020/2154
              - 2021/2254
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od pierwszego września do  31 maja 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie wydaje 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Bezpłatnie 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---