Data aktualizacji: 2022-02-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Liceum "Wiktoria-P"
- w języku lokalnym *НВО ЛШДНЗ "Вікторія-П"
Miejscowość *Kropywnycki
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ulica Szatyła 26

 

 

Kod pocztowy*

25030

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kijów
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38(0522)371820,Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): viktoria_p10@ukr.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Swetłana Pachomowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Olga Zubryczewa Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Departament Oświaty Kropywnyckiego

Rok powstania szkoły.*
1988
Krótki opis szkoły *
 Placówka edukacyjna prowadzi działalność edukacyjną
dla uczniów klas 1-11 

Liceum ma 4 profile: ekonomiczny, matematyczny, historyczny i fizyczny. Liceum zajmuje dwa korpusy: szkoła podstawowa i liceum. Korpusy są piętrowe. Liceum nie ma ani auli, ani sali sportowej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Kropywnyckim pracuje Stowarzyszenie "Polonia" im.K.Szymanowskiego, czyli w mieście jest dobrze zorganizowana wspólnota polska.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19743
              - 2019/20740
              - 2020/21760
              - 2021/22755
              - 2022/23-
              - 2023/24*-

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1.09.2021-31.05.2022

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo o ukończeniu szkoły średniej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnia nauczycieli Departament Oświaty m.Kropywnyckiego

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--